family-protection

قوانین مربوط به تاخیر و یا عدم ارسال لیستهای ماهانه حق بیمه تامین اجتماعی

در خصوص درج دوره کارآموزی در قرارداد کار ، ماده 11 قانون کار اشعار می دارد: طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود...

ادامه مطلب
۶۸۶۲۳۱

مواد ۴۴ و ۴۵ قانون کار در حق برداشت از مزد کارگر ،کارفرمایان حتما بخوانند!!!

مطابق ماده ۴۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.

مجید ضیایی پرور،28 آبانماه 1396
ادامه مطلب
۴f8793e8-4919-49f9-98fc-bd1afe96180e

کارفرما در مقابل کارکنان مقاطعه کارها مسئول است.

مطابق ماده ۱۳ قانون کار در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید...

ادامه مطلب
۸۲۳۶۰۱۰۵-۷۱۲۷۴۵۸۸

درجات از کار افتادگی و غرامت کار

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانایی خود را کالا یا بعضا از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد: الف) هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد ...

ادامه مطلب
حوادث

حوادث ناشی از کار چیست؟ و چه حوادثی ،ناشی از کار محسوب میشوند؟

حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه ان مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده ...

ادامه مطلب
eco-friendly-changes-and-challenges-fun-for-the-whole-_16000802_800509862_0_0_14090681_500-1014x487-620x330

شرایط پرداخت و نیز میزان کمک عائله مندی به بیمه شدگان چگونه است؟

طبق ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد.۲- سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشد تا پایان تحصیل، و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی قادر بکار نباشند...

ادامه مطلب
lunch

قرارداد کار چگونه خاتمه می یابد؟

قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوزه روابط کار است. در واقع نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری یک رابطه کاری بین کارفرما و کارگر در انعقاد قرارداد کار ظهور می یابد. مفاد قرارداد تعیین کننده شرایط و ضوابط کاری میان طرفین است و تضمین کننده حقوق و مزایای آنان در چارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی نیز بشمار می رود.

ادامه مطلب
Business-Contract-e1502951997638

ویژگیهای قراردادهای کاری بازاریابان و کارگران پورسانتی

اشخاصی که تحت عناوین ویزیتور و با دریافت پورسانت در شرکت ها مشغول بکار هستند ، مشمول مقررات قانون کار خواهند بود . مبنای محاسبه سنوات پایان کار و عیدی و پاداش براساس معادل ۹۰ روز کارکرد آنان خواهد بود. در صورتیکه برای مراجع حل اختلاف معادل میانگین کسب نشود حداقل های قانونی بایستی رعایت گردد. کارفرما نیز موظف است در اجرای ماده ۱۴۸ قانون وی را بیمه نماید.

ادامه مطلب
xsnapp-tap30.jpg.pagespeed.ic_.gfZeFTHWMy

پوشش بیمه اجباری برای کسب و کارهای جدید اینترنتی

سازمان تامین‌اجتماعی و ۱۱ استارت‌آپ و شرکت و مجموعه کسب‌وکار‌ نوین از جمله اسنپ و تپسی snapp,tap30، برای برقراری پوشش بیمه‌ای نیروی انسانی شاغل در آنها وارد مذاکره شده‌اند. معاون بیمه‌ای سازمان تامین‌اجتماعی، با اعلام این خبر گفت: «ده‌ها جلسه با مدیران و مسئولان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی برگزار شده و در آینده‌ای نزدیک، پوشش بیمه‌ای...

ادامه مطلب

چگونگی رابطه کاری مدیر عامل با شرکتهای تحت مدیریت

یکی از چالشهایی که همیشه بعد از اتمام کار مدیران عامل شرکتها با شرکتهایی که در آن شاغل بوده اند بحث چگونگی رابطه کاری آنها با شرکت و شمولیت قانون کار و یا غیر آن می باشد که در ادامه سعی خواهد شد به این مطلب پاسخ داده شوذ :مدیر عامل به علت عدم دارا بودن برخی ارکان رابطه کار تابع از جمله امکان کار بدون دریافت مزد و یا قطع همکاری به استناد تبصره ماده ١٢۴ قانون تجارت با نظر هیات مدیره در هر زمان...

مجید ضیایی پرور،5 آبان 1396
ادامه مطلب

بیمه رانندگان بخش حمل و نقل بین شهری، اجباری است.

مطابق تبصره ۲ ماده واحده «قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری»، کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل بار و مسافر بین شهری، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را پرداخت کنند و در مقابل، از مزایایی که سایر بیمه‌شدگان از آن بهره مند هستند، استفاده کنند. با توجه به این تعریف، به نظر می‌رسد بتوان بیمه رانندگان وسایل نقلیه بین شهری را، بیمه اجباری نامید. همچنین، با توجه به عام بودن مفهوم رانندگان وسایل نقلیه حمل بار و مسافر بین شهری، می‌توان...

ادامه مطلب

نحوه محاسبه بیمه خدمت سربازی

تمامی بیمه شدگانی که قبل از ۷ مرداد ۱۳۸۵ خدمت سربازی آن ها به اتمام رسیدہ است و قبل از آغاز خدمت سربازی و بعد از آن بیمه پرداز تأمین اجتماعی باشند از خرید بیمه خدمت سربازی معاف می شوند. افرادی که بعد از سال ۸۵ خدمت آن ها به اتمام رسیده است مشمول این قانون نمی شوند و باید نسبت به خرید خدمت سربازی اقدام کنند. بیمه شدگان می توانند برای پذیرش....

ادامه مطلب
IMG14561181

مرخصی استحقاقی مشمولان قانون کار

به استناد ماده ۶۲ الی ۷۴ قانون کار ،هر کارگر مشمول، مستحق استفاده از یکماه مرخصی استحقاقی با احتساب ۴ جمعه برای یکسال و برای کمتر به همان میزان محاسبه خواهد شد .همچنین برای محاسبه روزهای جمعه در مرخصی های فرد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:۱-اگر مبنا مرخصی ۳۰ روز باشد:الف ) حالت اول : کارمند روز ۳شنبه رفته مرخصی و هفته بعد ۱شنبه برگشته سرکار، با توجه به اینکه روز کاری بعداز جمعه مرخصی بوده ، جمعه مرخصی محسوب میشه.ب) حالت دوم : کارمند روز ۳ شنبه رفته مرخصی و شنبه هفته بعد سرکار حاضر بوده است که چون روز بعداز جمعه سرکار بوده ، در نتیجه جمعه مرخصی محسوب نمی شود ...

ادامه مطلب